51. Today in 1920s Turkey: 12 January 1927 (China Evicts the British) — Steemit

Cartoon, Karagöz, 12 January 1927, no. 1964, page 1.

Türkçe:
Çinliler Memleketlerinden Ecnebileri Çıkarmaya Başladılar
Karagöz: Kolay gelsin Çinli dayı, temizlik mi yapıyorsun.
Çinli: Sıra bana geldi Karagöz çelebi. Evvela işe bundan başlayayım ki ötekiler de bohçalarını toplayıp gitsinler. Bunlar memlekette kaldıkça afyon yutup uyumaktan kurtulamayacağım.